Adressere

En spiller har adresseret bolden, når han har taget sin stance og grounded køllen. I en hazard er bolden allerede adresseret, når stancen er taget

Afstandsmærker
På teesteder skal der være en pind, sten eller lignende fast punkt, som angiver hvor hullets længde er målt fra. Afstandsmærker i form at træer, sten eller plasticmarkeringer i eller ved fairway, angiver afstanden i luftlinie til midten af green. Nogle klubber angiver dog afstanden til greens forkant. Typisk afstand er 150 meter

Albatros
Tre slag under par på et hul. Er ekstremt sjældent

All square
Man er all square, når man står lige i eller efter en hulspilsmatch

Backspin
Boldens rotation efter et slag. De bedste spillere kan få bolden til at ”ligge dø” eller endog trille baglæns når den rammer green

Baffie
Gammelt navn for en trækølle eller wood nr. 4

Bag
Taske til golfkøller, bolde og andet udstyr. Kan bæres på ryggen eller trækkes på en vogn

Banerekord
Den laveste runde der er spillet under en turnering på en bane. Findes for hvert teested og også for amatører såvel som professionelle

Birdie
Et slag under par på et hul

Blindt slag
Slag hvor man ikke kan se det sted, som man forsøger at få bolden til at havne

Bogey
Et slag over par på et hul

Brassie
Gammelt navn for en trækølle eller wood nr. 2. Fik sit navn p.g.a. messingsålen som 2-køller tidligere var forsynet med

Bruttoscore
Antallet af slag inkl. straffeslag, som en spiller har anvendt på 18 huller

Buggy
Elektrisk vogn med plads til to bags og to spillere

Bunker
Sandfyldt fordybning på golfbanen

Caddie
Spillerens hjælper og bærer af køller. Stammer fra det franske ord cadet, som var de militærfolk, der bar Dronning Mary Stuarts køller, da hun introducerede spillet i Frankrig

Carry
Længden som bolden flyver, før den rammer jorden første gang

Chip
Indspil, hvor bolden flyver i en lav bue og ruller resten af vejen hen til hullet

Cleek
Gammelt golfjern, svarende omtrent til et 2- eller 3-jern

DPGA
Danish Professional Golfers' Association. Forening for alle professionelle danske golfspillere – både klubproer og spillende proer

Decisions
Endelig afgørelser i regelspørgsmål givet af the Rules of Golf Comittee, St. Andrews, og United States Golf Association. Udgives i bogform

Dele
Når to sider i hulspil har brugt lige mange slag på hullet, deler de det. Er man all square efter matchen, deler man denne

Dimples
De små fordybninger i golfboldens overflade. Giver bolden en bedre aerodynamik, så den flyver længere og mere lige

Dobbeltbogey
To slag over par på et hul

Dogleg
Et golfhul der knækker til højre eller venstre

Dormie
En spiller er dormie i hulspil, når spilleren er lige så mange huller op, som der er huller tilbage at spille i matchen

Draw
Et kontrolleret slag, som starter lidt til højre og drejer tilbage mod af målet (omvendt for venstrehåndsspillere)

Drive
Første slag på et hul

Driver
Wood nr. 1

Driving range
Træningsområder, hvor de lange slag med køller og jern kan øves. Har ofte afstandsmarkeringer, så man kan se hvor langt man slår

Duff
Dårligt golfslag. En duffer er en golfspiller, der slår mange dårlige slag

Eagle
To slag under par på et hul

Eksplosionsslag
Slag fra bunker, hvor sandet rammes før bolden

EGA
European Golf Association. Forbund af de europæiske golfunioner, som bl.a. formulerer de fælles handicapregler i ”EGA Handicap System”

Etikette
Regler angående adfærd på banen og omsorg for banen. Er mindst lige så vigtige at kunne som selve golfreglerne

Fade
Et kontrolleret slag, som starter lidt til venstre og drejer tilbage mod målet (omvendt for venstrehåndsspillere)

Fairway
Den del af et golfhul der er klippet som en almindelig græsplæne

Flyer
Et slag - typisk fra våd semirough - hvor bolden flyver længere end normalt. Skyldes at der kommer græs mellem bold og køllehoved

Follow through
Den del af golfsvinget, som forekommer efter at bolden er ramt

Fore
Advarselsråb på en golfbane. Råb altid fore, hvis du tror, at der er fare for at ramme nogen

Forgreen
Tætklippet område foran og rundt om green

Givet
Man kan i hulspil "give" et put, når man anerkender, at modstanderen vil slå bolden i hul i næste slag

Green
Det tætklippede område omkring hullet

Greenfee
Det, du betaler for at spille på en anden bane end den, hvor du er medlem

Greenkeeper
Uddannet person, som passer banen. Vent altid med at slå, til greenkeeperen er væk

Grip
Den måde du holder fast om køllen. Er også navnet på gummi- eller lædergrebet i enden af kølleskaftet

Grooves
Riller i køllehovedets slagflade. Gør at bolden flyver mere lige

Grounde
Når du placerer køllen på jorden, inden du skal til at slå til bolden

Gruppe
I handicapturneringer inddeles spillerne ofte i grupper efter handicap. Hver gruppe spiller i princippet sin egen turnering

Ground under repair
Areal under reparation. Markeres med blå pæle. Hvis pælene har en sort top, betyder det, at der er spilleforbud i området og der skal droppes fri. Det koster ikke noget at droppe fri fra blå pæle

Gå igennem
“Overhale” holdet foran. Vent altid på, at holder foran signalerer til dig, om at du gerne må gå igennem

Halvering
Spillerne har anvendt samme antal slag på et hul eller i en 18 hullers runde. Spillerne er lige - har halveret en hulspilsmatch - hvis spillerne har vundet, tabt eller delt lige mange huller. Kaldes også all square

Handicapnøglen
Bruges til at fordele de tildelte slag på de enkelte huller. Handicapnøglen på scorekortet er ikke udtryk for hullets sværhedsgrad, men derimod et udtryk for, hvilke huller den mindre gode spiller behøver slag på den bedre spiller. Par 5 huller bør derfor have handicapnøgle mellem 1 og 6, og par 3 huller bør have handicap nøgle mellem 13 og 18. Handicapnøglen siger ikke noget om, hvor let eller svært det er at opnå par på hullet

Hazard
Bunker eller vandhazard

Hjem
De sidste 9 huller af 18. Kaldes også “ind” eller “bag-ni”

Hjemmeklub
Den golfklub, som spilleren har valgt som hjemmeklub. En spiller kan kun have én hjemmeklub

Hole-in-one
Når bolden slås i hul på et slag. Dansk Golf Unions hovedsponsor, Nykredit, præmierer alle holes in one med et læder-bagmærke og et diplom

Honnøren
Den spiller, som har ret til at slå først fra teestedet, har "honnøren". På første hul afgøres det af rækkefølgen på startlisten eller lodtrækning. Honnøren på de efterfølgende huller afgøres af turneringsformen. I hulspil beholder man Honnøren indtil modstanderen vinder et hul. I slagspil er det spilleren med laveste score på seneste hul, der har honnøren mens det i stableford er spilleren med flest point på seneste hul, der har honnøren. Ved lige score på seneste hul beholdes honnøren

Hook
Slag der drejer meget til venstre (omvendt for venstrehåndsspillere)

Hul
Det som bolden skal i. Har en diameter på 108 mm. Også betegnelse for baneforløbet fra et teested til greenen – en golfbane består af 18 huller

Ind
De sidste ni huller af en bane. Se også ”Hjem”

Inside-out
Forekommer, når køllehovedet i tilslaget skærer spillelinien indefra-udad. Medfører et draw eller et hook

Kanin
Begynder i golf. Betegnelsen kommer af, at begyndere spillere lidt som kanin løber - frem, til siden, baglæns og i mange forskellige retninger

Kompression
Teknisk term for en golfbolds hårdhed

Langsomt spil
Langsomt spil på hele banen opstår især, hvis: Hold går ud med mindre end 10 minutters mellemrum. En firebold tager mere end 4 timer om 18 huller. Et hold “taber et hul” i forhold til holdet foran uden at lukke igennem

Lie
Vinklen mellem skaftet og hovedet på et jern. Skal tilpasses individuelt til den enkelte spillers sving og højde

Links-bane
Golf som det blev spillet for 500 år siden. Det gamle skotske ord for område ved havet indenfor selve stranden, præget af klitter og specielle græsser. De kendteste baner ligger i Skotland og på vestkysten af Irland. På Falsterbohalvøen i Sverige er der tre linksbaner. I Danmark er Fanø den eneste linksbane, om end den ligger lidt inde i landet

Lokale regler
Lokale regler er golfregler, som alene gælder på den aktuelle bane. Lokale regler skal godkendes af DGU. Sørg altid for at læse de lokale regler inden du spiller en fremmes bane – der kan være slag at spare