Limfjordsgolf

Limfjordsgolf

Turneringen Limfjords Golf har til formål, dels at flere herrer og damer, skal tilbydes spille-muligheder og dels at styrke Golfring Limfjorden. 

Adgang til turneringen har alle klubber, der er medlem af Golfring Limfjorden. Det er disse klubber, som kan tilmelde et antal hold efter eget valg. Turneringen afvikles efter R & A’s regler.

Deltagerne er damer og herrer, som er fyldt 60 år inden udgangen af det år, hvor turneringen Limfjords Golf afholdes. 

Den enkelte spiller, skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af en af de klubber der er tilsluttet Golfring Limfjorden. Spillere uden medlemskab af Golfring Limfjorden kan spille med i turneringen Limfjords Golf men pålægges ved udekampe, at betale greenfee. 

Klubberne
Hver tilmeldt klub skal udnævne en klubkoordinator, for alle klubbens tilmeldte hold. Klubkoordinator udpeger en holdkaptajn for hvert enkelt hold.

Den enkelte herrespiller er knyttet til et hold pr sæson, HCP i det ærinde "fryses fast" på spillerens HCP den 1. januar i turneringsåret. Spillerne fastholder som hovedregel i samme sæson det hold, de er begyndt på, uden at skifte række eller pulje. Der kan dog efter klubbens afgørelse anvendes en reservespiller fra et andet hold således:

Fra et lavere rangeret hold til et højere rangeret hold uden begrænsninger
Fra et højere til et lavere rangeret hold er der en spilledags karantæne, sådan at det højere rangeret hold har spillet mindst én gang uden denne spiller (der forudsættes i så fald korrekt HCP). 
Spillere i samme række (eksempelvis b-række) er ikke omfattet af en spilledags karantæne, man kan  ikke spille på to hold i samme turnerings runde.

Rækkeinddeling herrer

Tilmeldingen kan foregå i fire rækker:
A-rækken er åben for alle klubbens herreveteraner.
B-rækken er forbeholdt HCP-indeks ikke bedre end 15,0
C-rækken er forbeholdt HCP-indeks ikke bedre end 21,0
D-rækken er forbeholdt HCP-indeks ikke bedre end 26,0

Klubben rangerer selv alle sine tilmeldte hold i én rækkefølge begyndende med det højeste A-hold og afsluttende med det lavest rangerede D-hold.

Damerne spiller i en række, der spilles en foursome og en greensome begge med HCP.

De matcher der spiller med HCP spilles med dags HCP, øvrige rækker rangeres efter dags HCP.

Spilleplan
Spilleplanen med foreløbige spilletidspunkter lægges på hjemmesiden primo februar. Ultimo februar skal hjemmeklubberne have meddelt realistiske kampdatoer og starttidspunkter hertil.

Såfremt der ikke kan opnås enighed de 2 klubber imellem, er det hjemmeklubben, der bestemmer, hvornår kampen skal spilles. 

 

Se yderligere på hjemmesiden: https://www.golfringlimfjorden.dk 

Kontakt for limfjordsgolf:

Kirsten Nielsen - Tlf. 40 17 80 97 - holmrise@hotmail.com