Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hvalpsund Golf Club torsdag den 25. april 2024 kl. 19.30 i klubhuset Tingvej 44 Hvalpsund.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne som følger:

  1.   Valg af dirigent
  2.   Beretning om klubbens virke i det forløbne år
  3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4.   Fastlæggelse af medlemskontingenter og green-fee
  5.   Forslag fra bestyrelse
  6.   Forslag fra medlemmer
  7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

  På valg er:     Anders West (modtager genvalg)

Peter Møller (modtager genvalg)

  1.   Valg af suppleanter til bestyrelsen
  2.   Valg af revisor og revisorsuppleant
  3.  Eventuelt.