Historie

 

Ideen til en golfbane i Hvalpsund, opstod på et møde i Hvalpsund Hallen den 29. september 2003 om Farsø Kommunes udvikling. Efterfølgende blev der nedsat en arbejdsgruppe med Jørgen Pedersen og Preben Sonnichsen i spidsen, der skulle arbejde videre med ideen om en golfbane.

Et velegnet areal til golfbanen blev fundet ved den tidligere ”Holegården” og banearkitekt Michael Traasdahl Møller blev kontaktet og de første skitser af golfbanen blev præsenteret den 9. februar 2004.

Der blev fremskaffe kapital til at stifte Hvalpsund ApS. Der blev i alt indsamlet 125.000 kr. blandt en række lokale erhvervsvirksomheder:

 • Bach Bådværft
 • Restaurant Marinaen
 • Hvalpsund Færgekro
 • Superkiosken Aalestrup
 • Malerfirmaet Per Hougaard
 • Havemose Maskinfabrik
 • Dagli’ Brugsen Hvalpsund
 • Mortensen & Beierholm
 • Hvalpsund Camping
 • Murermester Kai Ole Sørensen
 • Sparekassen Farsø 

Der blev holdt stiftende generalforsamling og Hvalpsund Golf Club blev startet i efteråret 2005, hvor Preben Sonnichsen blev valgt til formand

StyregruppeI efteråret 2005 blev der dannet styregruppe på 4 personer, bestående af Preben Sonnichsen, Jørgen Pedersen, Ole Hosbond Poulsen og Torben Pedersen.

Et samlet areal på knap 72 ha blev købt til formålet.

Efterfølgende gik arbejdet i gang med godkendelse af lokalplan med mere. Efter en rum tid med diverse indsigelser og behandlinger i amt og kommune, blev lokalplanen endelig godkendt den 13. september 2006. Undervejs var der dog mange udfordringer, som søbeskyttelse, skovbygge- og fredningslinier der skulle tages hensyn til. En del af golfanlægget er anlagt oven på en tidligere vikingeboplads. Derfor måtte der graves og man fandt bopladser, som blev registreret og dækket til igen

Undervejs i projektet blev anpartskapitalen udvidet markant med deltagelse af en række lokale erhvervsvirksomheder. I dag er det Hvalpsund Golf ApS, hvor også Hvalpsund Golf Club er blandt anpartshaverne, der ejer anlægget, og der er indgået lejeaftale, hvor klubben lejer sig ind. De daglige opgaver bindes sammen i et sekretariat under Hvalpsund Golf ApS.

Anlægsarbejdet blev påbegyndt i begyndelsen af 2007 og blev afsluttet i efteråret 2008. 9 huls banen blev taget i brug i foråret 2008 og de første 9 huller på 18 hullers banen blev åbnet i august 2008. Foråret 2008 blev det tørreste i mands minde med 6 uger uden regn, hvilket betød at ibrugtagningen af de sidste 9 huller blev udskudt til oktober 2008.

Den officielle indvielse af banen skete den 16. maj 2009.