Referat 24.10.23

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Hvalpsund Golf Club d. 24 oktober 2023.

Der var i alt fremmødt 22 medlemmer.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent. Mogens Jensen blev valgt.

Mogens Jensen konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var
lovligt indvarslet.
Hvorefter han gav ordet til Formand Anders West.

2: Vedtægtsændringer ved nedlæggelse af Hvalpsund Golf Aps.

Anders gennemgik vedtægtsændringerne.
Vedtægtsændringerne blev vedtaget af forsamlingen. Dirigenten afsluttede
den ekstraordinære generalforsamling og takkede for god ro og orden.

3: Eventuelt:

Ingen spørgsmål fra de fremmødte.
Formanden takkede dirigenten og afsluttede den ekstraordinære
generalforsamling.

Anders West/ Mogens Jensen
Formand/ Dirigent.