Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020 i Hvalpsund Golfklub
Onsdag den 5. august afholdt Hvalpsund Golf Club et meget Corona forsinket generalforsamling.
Der var mange medlemmer mødt op til en hyggelig aften i klubhuset.
I sin formands beretning gennemgik klubbens formand Hardy Mortensen alle klubbens aktiviteter og golfmatcher fra klubbens jubilæumsår 2019.
Hardy fremhævede også vigtigheden af alt det frivillige arbejde i klubben og rettede en meget stor tak til alle de medlemmer.
De mange frivillige hænder som altid er klar, til at hjælpe både i klubhuset og på golfbanen, har meget stor betydning for den popularitet klubben nyder blandt alle der gæster vores flotte anlæg.
Efter beretningen var der gennemgang af et positivt regnskab, efterfulgt af en mindre kontingentstigning, samt en fastlæggelse af priserne på green-fee.
Til punkterne med valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer, var der genvalg på alle poster.
Dog meddelte formanden Hardy Mortensen, at han trak sig tilbage som formand for klubben, men bliver dog siddende i bestyrelsen som udpeget repræsentant og Golfmanager for Hvalpsund Golf ApS.
117526025 3404037216283912 3188845897931685236 O
Efter generalforsamlingens officielle dagsorden blev der en kort pause, hvor bestyrelsen konstituerede sig.
Her var der fuld enighed om at vælge Anders West Lauritsen som Hvalpsund Golf Club`s nye formand
Anders West Lauritsen takkede for valget og glædede sig rigtig meget til opgaven som klubbens nye formand.
Anders kommer oprindelig fra Bjerringbro og Tange Sø Golfklub, inden han flyttede til Himmerland og Hvalpsund Golf Club.
Med hensyn til forenings arbejde har Anders fyldt rygsækken op med masser af erfaring både organisatorisk og praksis i forskellige forenings sammenhæng, og føler sig godt klædt på til opgaven som formand for Hvalpsund Golf Club.
Anders West Lauritsen rettede en meget stor tak til den afgående formand Hardy Mortensen, som fik overrakt en erkendelighed for sit store arbejde som formand for klubben
Hardy Mortensen har været med siden starten af Hvalpsund Golf Club og styret foreningen på fantastisk vis. Noget som alle vi andre kun kan være imponeret af, og Anders glædes sig ved, at Hardy stadigvæk sidder med ved bordet.
Anders West Lauritsen fortsatte herefter med at henvise til Golfklubbens hjemmeside hvor der står:
ET AKTIV KLUBLIV – ER ET GODT KLUBLIV
Det er vigtigt at både nye og erfarne golfspillere føler sig velkommen i Hvalpsund Golfklub
Disse ord har 1. prioritet her i klubben.
Vi er mange forskellige mennesker med mange forskellige baggrunde – som er rigtig gode til at acceptere forskelligheden og dette skal vi blive ved med sagde Anders.
Anders fortsatte med at rose det sociale sammenhold og den gode stemning i klubben, noget som vi alle skal værne rigtig meget om.
Til sidst sluttede Anders aftenen af med efterårets kalender og med en opfordring til alle om, at støtte op omkring klubbens arrangementer, hvorefter der var kaffe og æblekage.
117420775 3404036842950616 4706487607149146873 O
117564943 3404037532950547 6016803650419010784 O