Referat fra ordinær generalforsamling

Oprettet: 23. marts 2018

Ordinær generalforsamling:
Den ordinære generalforsamling, der blev afholdt torsdag den 22. marts 2018, blev indledt med fællesspisning i klubhuset.

Herefter kunne Ole Rieks, der blev valgt som dirigent, indledningsvis begynde generalforsamlingen med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt. Herefter styrede han på fornem vis forsamlingen godt og sikkert gennem dagsordenen.

Formandens beretning:
Golfklubbens formand Hardy Mortensen berettede om klubbens aktiviteter i det forgangne år. Selve beretningen var ledsaget af en billedkavalkade på storskærm, der ledte tankerne tilbage på de mange golfmatcher og arrangementer, der har været afholdt i årets løb.

Den våde sommer drillede i perioder og det har også kostet lidt på greenfeeindtægterne - men så har vi måtte spare andre steder. Overordnet set kan vi dog kun være tilfredse, forklarede formanden.

Medlemssituationen er status quo, men vi har altid plads til endnu flere medlemmer. For at skaffe nye medlemmer, er der holdt forskellige åbent hus arrangementer i løbet af sæsonen og det kommer der også i den nye sæson. Formanden kom med en opfordring til de fremmødte; "Hvis bare I hver især vil skaffe et medlem, så kan vi undgå kontingentstigninger fremover."

Igen i 2017 har vi formået at fastholde et højt antal greenfee gæster fra både nær og fjern, hvilket er meget tilfredsstillende, da kampen om greenfeespillerne er blevet endnu hårdere. Vi gør da også mange tiltag for at fortælle omverdenen, at vi har en fantastisk golfperle her i Hvalpsund. Blandt andet har vi netop lige deltaget på Ferie for Alle i Messecenter Herning.

Hvalpsund Golf Club er en aktiv deltagere i Fritspilsordningen sammen med en række golfklubber i nærområdet der udover Hvalpsund tæller Løgstør, Aars, Skive, Morsø, Harre Vig, Hjarbæk, Volstrup og Jammerbugten. Her kan medlemmerne af de forskellige klubber, for en mindre beløb, spille frit på hinandens baner. Især banen i Hvalpsund er meget eftertragtet, så det nyder vi godt af økonomisk berettede formanden, selv om der har været en del møder og dialog i årets løb omkring samarbejdet.

Formanden takkede derefter de mange frivillige, der hver eneste dag gør en kæmpe indsats for at klubben fungerer. Uden alle dem, var det ikke muligt at have en så velfungerende golfklub. Der var også en tak til den øvrige bestyrelsen og de forskellige ugeklubber blev takket for et godt samarbejde.

Greenkeeperne fik endnu engang ros for den flotte bane, der altid står flot og indbydende, hvilket klubmedlemmerne i Hvalpsund og vore mange greenfeespillere nyder godt af.

Golfklubbens hovedsponsorer Den Jyske Sparekasse fik en ekstra tak for det gode samarbejde. Uden dem og deres økonomiske støtte, var det ikke muligt at drive en golfklub. De mange øvrige sponsorer fik også en tak med på vejen og deres store støtte udgør også en væsentlig del af indtægten i det samlede regnskab.

Forsamlingen godkendte formandens beretning med applaus.

Økonomi:
Kasserer Dorte Byrialsen gennemgik regnskabet for 2017, som viste et mindre overskud. Bestyrelsens forslag til kontingenter og greenfee for det kommende år blev godkendt.

Valg:
Peter Møller og Torben Pedersen var på valgt til klubbens bestyrelse. Torben Pedersen ønskede af jobmæssige årsager ikke genvalg. Peter Møller blev genvalgt og Anders Westh Lauritsen blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen. Hardy Mortensen takkede Torben Pedersen for hans store indsat gennem alle årene, hvor Torben har været med lige fra start, hvor der lå en pløjemark her hvor golfbanen ligger i dag og indtil nu, hvor vi har en velfungerende og veletableret golfklub.

Palle Asmussen blev genvalgt som 1. suppleant til bestyrelsen og ligeledes var der genvalg til Jens Kristian Præsius som 2. suppleant. Ove Nørskov blev genvalgt som revisor, mens Ole Hosbond Poulsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Aktiviteter 2018:
Aktiviteterne for den kommende sæson blev efterfølgende gennemgået.

Efter den veloverståede generalforsamlingen var klubben vært ved kaffe og æblekage.

Konstituering:
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således.

Formand Hardy Mortensen
Næstformand Jarrit Hansen
Kasserer Dorte Byrialsen
Sekretær Peter Møller
Matchleder Bjarne Møller
Aktivitetsansvarlilg Kirsten Nielsen
PR- og webansvarlig Anders Westh Lauritsen