Generalforsamling

Ordinær generalforsamling:
Det var en tilfreds formand, der bød de knap 100 deltagende golfspillere velkommen til den ordinære generalforsamling i Hvalpsund Golf Club den 16. marts 2017.

Inden selve generalforsamling var aftenen indledt med fællesspisning i klubhuset, hvori langt hovedparten af de tilstedeværende golfspillere deltog.

Ole Rieks blev valgt til dirigent, og han styrede forsamlingen godt og sikkert gennem de forskellige punkter på dagsordenen.

Formandens beretning:
Formand Hardy Mortensen berettede om klubbens aktiviteter i det forgangne år. Beretningen var ledsaget af en billedkavalkade på storskærm, der ledte tankerne tilbage på de mange golfmatcher og arrangementer, der har været afholdt i årets løb.

Der har da været udfordringer i årets løb. Noget er gået bedre end ventet, mens andre ting har gået mindre godt. Men total set er vi tilfreds, forklarede formanden.

Medlemssituationen er stabil, men vi har altid plads til endnu flere medlemmer. For at skaffe nye medlemmer, er der holdt forskellige åbent hus arrangementer i løbet af sæsonen.

Vi har formået at fastholde et højt antal greenfee gæster fra både nær og fjern også i 2016, hvilket er særdeles tilfredsstillende, da kampen og gæstespillerne er utrolig hård. Vi gør da også mange tiltag for at fortælle omverdenen, at vi har en fantastisk golfperle her i Hvalpsund. Blandt andet har vi netop lige deltaget på Ferie for Alle i Messecenter Herning.

Frit-spils-ordning med en række golfklubber i nærområdet er meget populær og  fungerer rigtig godt. Ordningen betyder, at golfspillerne i Løgstør, Aars, Skive, Morsø og Hvalpsund, Harre Vig, Hjarbæk og Volstrup, frit kan spille på hinandens baner for et mindre årligt beløb. Fra 2017 er også Jammerbugtens Golfklub i Fjerritslev kommet med i Frit-Spils-Ordningen. Især vor bane her i Hvalpsund er meget eftertragtet, så det nyder vi godt af økonomisk berettede formanden.

Formanden takkede de mange frivillige, der hver eneste dag gør en kæmpe indsats for at klubben funger. Uden alle dem, var det ikke muligt at have en så velfungerende golfklub. Der var også en tak til den øvrige bestyrelsen og de forskellige ugeklubber blev takket for et godt samarbejde.

Greenkeeperne fik endnu engang ros for den flotte bane, der altid står flot og indbydende, hvilket vor mange greenfee spillere ofte bemærker.

Der var også en særlig tak til klubbens sponsorer. Uden dem og deres støtte, var det ikke muligt at drive en golfklub. Også klubbens hovedsponsor Den Jyske Sparekasse, fik en ekstra tak for det gode samarbejde med på vejen.

Formanden afsluttede sin beretning med en bøn til deltageren om at huske, at støtte klubbens sponsorer, for vi har brug for alle vore sponsorer også fremover, for at få tingene til at hænge sammen - så husk, det når I skal ud at handle.

Beretningen blev godkendt med applaus.

Økonomi:
Kasserer Dorte Byrialsen gennemgik regnskabet, som viste et mindre overskud. Bestyrelsens forslag til kontingenter og greenfee for det kommende år blev godkendt.

Valg:
På valg til klubbens bestyrelse var Hardy Mortensen, Dorte Byrialsen og Kirsten Nielsen og de blev alle genvalgt til en ny tre årig periode uden modkandidater.

Palle Asmussen blev genvalgt som 1. suppleant til bestyrelsen og ligeledes var der genvalg til Jens Kristian Præsius som 2. suppleant. Ove Nørskov blev genvalgt som revisor, mens Ole Hosbond Poulsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Aktiviteter 2017:
Aktiviteterne for den nye sæson blev gennemgået og efter generalforsamlingen, var der introduktion til den nye sæson ved Thyge Samuelsen, der informerede om de nye regelændringer.

Ny Protræner:
I forlængelse af generalforsamlingen blev klubbens nye pro træner Lars Michael Jacobsen præsenteret. Lars Michael fortalte blandt andet, at han er uddannet PGA træner og har arbejdet som golftræner i 32 år.

Efter generalforsamlingen var klubben vært ved kaffe og kage.

Konstituering:
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således.

Formand Hardy Mortensen
Næstformand Jarrit Hansen
Kasserer Dorte Byrialsen
Sekretær Peter Møller
Matchleder Bjarne Møller
Aktivitetsansvarlilg Kirsten Nielsen
PR- og webansvarlig Torben Pedersen